Ortadoğu Teknik Üniversitesi & Sütçü İmam Üniversitesi

05.05.2018

Üçüncülük maçı.